Boekingsvoorwaarden Les Biches

In onderstaande voorwaarden wordt met ‘u’ de huurder bedoeld en met ‘wij’ en ‘ons’ de verhuurders, Lenette Schuijt en Inge Polak

Boeken, betalen en annuleren

1. Om de accommodatie te reserveren vult u het reserveringsformulier in via de site www.les-biches.nl. Als de accommodatie beschikbaar is ontvangt u per e-mail direct een voorlopige bevestiging en de huurovereenkomst.

2. De huurprijs is inclusief verbruik van haardhout en water, gebruik van bedlinnen, badhanddoeken en keukendoeken, exclusief badlakens voor sauna en strand en exclusief verplichte eindschoonmaak € 55,-. De electriciteit is inbegrepen tot maximaal 75 KwH (gemiddeld gebruik voor een week), daarboven wordt € 0,30 per KwH berekend, te verrekenen met de borg. Op de huurovereenkomst staan bankgegevens en rekeningnummer vermeld, evenals het juiste bedrag dat moet worden overgemaakt.

3. Binnen twee weken na ontvangst van de huurovereenkomst stuurt u een e-mail bericht voor akkoord, samen met een (niet te restitueren) aanbetaling (30% van de totale huurprijs). Hiermee bevestigt de u de huurovereenkomst en wordt de reservering definitief. Deze overeenkomst dient tevens als factuur.

4. Het restbedrag van de huur, plus 55 euro schoonmaakkosten en een borgsom van 150 euro, dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode. De borgsom wordt, behoudens wat in artikel 14 staat vermeld, binnen 1 week na afloop van de huurperiode door ons terug gestort.

5. Als de betaling op de betreffende datum niet is ontvangen, hebben wij het recht de reservering te annuleren. U blijft in dat geval gehouden aan uw betalingsverplichtingen. Wij adviseren om een annuleringsverzekering af te sluiten.

6. Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totaal verschuldigde bedrag direct na ontvangst van de huurovereenkomst door u te worden voldaan.

7. Als u om welke reden dan ook de huurovereenkomst wil, kan of moet annuleren, dan stelt u ons daarvan onmiddellijk in kennis. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale huurprijs (tot 3 weken voor aanvang) en 100% indien annulering plaatsvindt binnen drie weken voor de afgesproken huurperiode.

Als huur op latere datum alsnog kan plaatsvinden, blijft de aanbetaling staan en worden geen annuleringskosten berekend. Indien wij de accommodatie opnieuw hebben kunnen verhuren, zullen in geval van annulering reeds betaalde gelden terug betaald worden. Gemaakte kosten en overige verliezen zullen in mindering worden gebracht van dit te retourneren bedrag.

Aankomst en vertrek

8. Om ons de gelegenheid te geven de accommodatie in goede staat vrij te geven is de aankomsttijd na 16.00 uur en de vertrektijd voor 11.00 uur. De contactpersoon Inge Polak zal op een afgesproken tijdstip ter plaatse zijn voor het het overhandigen van sleutels.

Tijdens het verblijf

9. Het vakantiehuis (en het omliggende terrein) mag bewoond worden door maximaal 2 personen, tenzij wij u toestemming hebben gegeven om hiervan af te wijken.

10. Roken is niet toegestaan in het huis.

11. Huisdieren zijn niet toegestaan.

12. De vakantiewoning is voorzien van een fosse septique, waardoor in toilet, bad, douche en gootsteen uitsluitend het gebruik van daarvoor geschikte  (ecologische) schoonmaakmiddelen is toegestaan.

13. U komt overeen een goede huurder te zijn en zal de accommodatie goed verzorgen, schoon en netjes achterlaten bij vertrek.

In geval van schade

14. In geval van beschadiging van de accommodatie, inboedel, tuin, terrein of anderszins, dient u ons direct telefonisch op de hoogte te stellen. Afspraken voor reparatie en/of vervanging zullen door ons zo snel mogelijk worden gemaakt. Indien de beschadiging het gevolg is van uw nalatigheid, bent u aansprakelijk. Wij raden u aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor mogelijk door u veroorzaakte schade.

15. Na eventuele verrekening van schade storten wij de borgsom, binnen 1 week na het einde van de huurperiode terug, eventueel verminderd met de meerkosten voor electriciteitsverbruik boven 75 KwH.

Aansprakelijkheid

16. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • Enig tijdelijk defect of onderbreking van de verstrekking van elektriciteit en watervoorziening in en om de accommodatie
  • Enig verlies of verwonding veroorzaakt door buitengewone weersomstandigheden, overstromingen, stakingen, of andere zaken waarover wij geen controle hebben.
  • Verlies of ongemak in het geval dat de accommodatie is vernietigd of beschadigd voor de start van de huurperiode, waardoor verhuur onmogelijk is. In dit geval berichten wij u onmiddellijk en zullen wij u binnen 1 week na melding alle reeds betaalde bedragen met betrekking tot de huurperiode terug betalen.
    Onze aansprakelijkheid overschrijdt nooit het bedrag dat is betaald voor de huurperiode.
Scroll naar boven